PRAKTISCHE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE voor professionals

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

De DUC-Opleiding PTP + ACB* is tevens erkend voor de NFG (NFG is aangesloten bij de European Association for Counselling) en het NVPA** (zie menubalk DUC-Trainingen ACB).

Het (post)HBO-studieprogramma Praktische/Toegepaste Psychologie is bedoeld voor professionele beroepsbeoefenaren binnen de sectoren gezondheidszorg (Complementair Therapeuten), maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD), sociaal-pedagogische hulpverlening (SPH), culturele en maatschappelijke vorming (CMV), en toegepaste psychologie (TP). De HBO-vooropleiding dient NVAO-geaccrediteerd te zijn. Zij dienen tijdens dit studieprogramma aantoonbaar per week minimaal 8 cliëntcontacturen te hebben binnen een eigen praktijk, in loondienst of door een werkervaringsplaats.

Verder vinden verpleegkundigen (HBO-V), afgestudeerden personeel en arbeid (AMA), remedial teachers (PABO), Pastoraal Werkers (VPW),  coaches en trainers (NOBCO), haptotherapeuten (VVH) in dit studieprogramma praktisch toepasbare kennis, hetgeen een verrijking/verdieping op reeds verworven kennis en ervaring betekent en bijdraagt aan een betere beroepsuitoefening.

 

 

APPLICATIETRAINING THERAPEUT COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN

Startdatum:
31-12-9999
Prijs:
€ 2.500,00

SNRO-Accreditatie (zie Algemene Informatie)

De Applicatietraining Therapeut Complementaire Behandelwijzen* staat open voor HBO-afgestudeerde TP-ers, MWD-ers, SPH-ers, CMW-ers, SW-ers en andere (toekomstige) beroepsbeoefenaren en geïnteresseerden op hbo-niveau. Na het voltooien van deze cursus zijn zij beroepsbeoefenaren die zich gespecialiseerd hebben in een complementaire behandelwijze.

 

REFLEXIES

Startdatum:
31-12-9999