PTP-APPLICATIECURSUS Complementaire Behandelwijzen voor professionals (ACB)

Dutch University College is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO-conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

De PTP-Applicatiecursus Complementaire Behandelwijzen voor professionals* kan gevolgd worden in aansluiting op de DUC-Afstandsonderwijs-opleiding Praktische Toegepaste Psychologie

(Accreditatie: SNRO SA 14.05.30.42130.01.AO.004.00)

Deze cursus staat open voor HBO-afgestudeerde TP-ers, MWD-ers, SPH-ers, CMW-ers en SW-ers. Na het voltooien van deze cursus zijn zij beroepsbeoefenaren die zich gespecialiseerd hebben in een complementaire behandelwijze.

n.b. Op basis van het DUC-diploma PTP/ACB* + (aankomende)praktijkvoering kan bij de NFG (Nederlands Federatie Gezondheidszorg, en het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen) een lidmaatschap worden aangevraagd [en daarmee mogelijke vergoeding door zorgverzekeraars]. Wij adviseren u echter zich vooraf bij deze beroepsverenigingen te informeren!!. 

Opbouw van de cursus:

medische en psychosociale basiskennis (17 ec’s)

.  complementaire behandelwijzen (19 ec’s),

.  een beroepsvaardigheidsgedeelte (8 ec’s); en

.  een afstudeerpaper (4 ec’s).

In totaal omvat de cursus 48 ec’s

Vrijstellingen

Een student die meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kan zich wenden tot de Commissie Vrijstellingen. Er dienen schriftelijke bewijsstukken te worden overlegd over reeds gevolgde onderdelen c.q. modules. Voor de screening wordt een bedrag van Euro 250,= in rekening gebracht.

Wanneer voor één of meerdere onderdelen vrijstelling wordt verleend, wordt navenant de cursusprijs lager.

 pdfCURRICULUM PTP - Applicatiecursus CB (01.02.2019)

Stadium

DUC- OPLEIDINGSTRAJECTEN

Kosten

Sbu/ec’s

Beginner – zonder adequate opleiding

Geen adequate vooropleiding, dan kan de volgende cursus gevolgd worden:

  • DUC-Cursus “Psychologie en Complementaire Gezond-heidszorg” (PCG)

675 euro

478 sbu = 17,5 ec’s

Student “Praktische Toegepaste Psychologie” (PTP)

U wordt toegelaten tot deze opleiding als u aantoonbaar HBO-niveau heeft en minstens 8 cliëntcontacturen per week heeft.

De volgende diploma’s zijn geschikt daarvoor:

  • DUC-diploma “Psychologie en Complementaire Gezondheidszorg” (PCG)
  •  

1.705 euro

1075 sbu = 39 ec’s

Post HBO studenten

“PTP-Applicatiecursus Complementaire Behandelwijzen” (ACB)– leidt op tot door beroepskoepels erkende beroepsgroep

(heeft consequenties voor de verzekeraars van uw cliënten!)

U wordt toegelaten als u een van de volgende diploma’s heeft

  • DUC-PTP
  • HBO TP, MWD, SPH, SW, CMW

En als er minstens 8 cliëntcontacturen per week zijn.

2.410 euro

1344 sbu = 48 ec’s

       
Startdatum: 31-12-9999
Vrije plaatsen 15 van 15
Prijs € 2.410,00
Deel dit evenement