PTP-APPLICATIECURSUS Complementaire Behandelwijzen voor professionals (ACB)

ATTENTIE: VOOR DIT AFSTANDSONDERWIJS-PROGRAMMA ZIJN AANMELDINGEN TIJDELIJK NIET MOGELIJK

Dutch University College is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO-conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

De PTP-Applicatiecursus Complementaire Behandelwijzen voor professionals* kan gevolgd worden in aansluiting op de DUC-Afstandsonderwijs-opleiding Praktische Toegepaste Psychologie

Deze cursus staat open voor HBO-afgestudeerde TP-ers, MWD-ers, SPH-ers, CMW-ers en SW-ers. Na het voltooien van deze cursus zijn zij beroepsbeoefenaren die zich gespecialiseerd hebben in een complementaire behandelwijze.

n.b. Op basis van het DUC-diploma PTP/ACB* + (aankomende)praktijkvoering kan bij de NFG (Nederlands Federatie Gezondheidszorg, en het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen) een lidmaatschap worden aangevraagd [en daarmee mogelijke vergoeding door zorgverzekeraars]. Wij adviseren u echter zich vooraf bij deze beroepsverenigingen te informeren!!.

Opbouw van de cursus (44 ec's):

* medische en psychosociale basiskennis (16,5 ec's)
* complementaire behandelwijzen (15 ec's)
* beroepsvaardigheidsgedeelte (8 ec's)
* afstudeerpaper (4 ec's)

 

Vrijstellingen

Een student die meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kan zich wenden tot de Commissie Vrijstellingen. Er dienen schriftelijke bewijstukken te worden overlegd over reeds gevolgde onderdelen c.q. modules. Voor de screening wordt een bedrag van Euro 250,= in rekening gebracht.

Wanneer voor één of meerdere onderdelen vrijstelling wordt verleend, wordt navenant de cursusprijs lager.

Cursusprijs

Bij individuele inschrijving Euro 1920,= (prijs is incl. Training/bij-/nascholing Module IV)

Bij groepsinschrijving (minimaal 5 deelnemers) 10 % korting

Bij groepsinschrijving (minimaal 10 deelnemers) 20 % korting

De cursusprijzen zijn (incl. skypesessies, telefonische en mailbegeleiding, beoordeling verslagen en examens, thesis, diploma); excl. studieboeken)

Zie kosten voor toetsen in Curriculum.

Docententeam (+ gastdocenten)

Drs. Joop Burgerhout

Drs. Psychologie/godsdienstsocioloog/criminoloog

Docent Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

DUC University College Teaching & Research Fellow

Drs. Han Goutier

Huisarts (niet praktiserend); Geneeskunde studie (Rijksuniversiteit Leiden)

Acupuncturist TCM (NAAV) en orthomoleculair geneeskundige (MBOG)

Docent bij diverse onderwijsinstellingen

Marco van 't Wout

Hogeschool Amsterdam mgz/ggz

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige/RINO-gecertificeerd)

Freelance docent DSM V, Psychopathologie - RET, VERS, DGT

Mr. Narada Kush Visser (docent/tutor DUC Afstandsonderwijs/Vedische Studies)

Mr. in de Rechten/studie Planologie

DUC Educational Centre Assistant Professor en DUC University College Teaching & Research Fellow

Internationaal expert/consultant Vedische Wetenschappen/auteur

Supervisor: Associate Professor William Dubbeling MA, PhD., Decaan

Colleges

Nader te bepalen responsiecolleges worden verzorgd in het Denksportcentrum Leiden

Diploma

Nadat de cursus is afgesloten met positief resultaat wordt een geaccrediteerd DUC-diploma ACB uitgereikt (SNRO/HBO Conform).

n.b in combinatie met diploma PTP, kan een DUC-Masterdiploma worden uitgereikt (SNRO-HBO Conform)

pdfCurriculum PTP-Applicatiecursus CB

 

 

Stadium

DUC- OPLEIDINGSTRAJECTEN

Kosten

Sbu/ec’s

Beginner – zonder adequate opleiding

Geen adequate vooropleiding, dan kan de volgende cursus gevolgd worden:

  • DUC-Cursus “Psychologie en Complementaire Gezond-heidszorg” (PCG)

675 euro

478 sbu = 17,5 ec’s

Student “Praktische Toegepaste Psychologie” (PTP)

U wordt toegelaten tot deze opleiding als u aantoonbaar HBO-niveau heeft en minstens 8 cliëntcontacturen per week heeft.

De volgende diploma’s zijn geschikt daarvoor:

  • DUC-diploma “Psychologie en Complementaire Gezondheidszorg” (PCG)
  •  

1.705 euro

1075 sbu = 39 ec’s

Post HBO studenten

“PTP-Applicatiecursus Complementaire Behandelwijzen” (ACB)– leidt op tot door beroepskoepels erkende beroepsgroep

(heeft consequenties voor de verzekeraars van uw cliënten!)

U wordt toegelaten als u een van de volgende diploma’s heeft

  • DUC-PTP
  • HBO TP, MWD, SPH, SW, CMW

En als er minstens 8 cliëntcontacturen per week zijn.

1920 euro

1232 sbu = 44 ec’s

 

 Startdatum: 31-12-9999
Prijs € 1.920,00
Deel dit evenement