Academie Filosofie Religie Spiritualiteit - DUC Reflecties


DUC Reflecties beogen periodiek filosofische, religieuze en spirituele teksten aan te reiken, die ons confronteren met de aard van ons bestaan.

Hierbij spelen kennis en ervaring uit het verleden een belangrijke rol, maar ook zal de aandacht zich richten op toekomstige ontwikkelingen en ervaringen.

'Een ervaring is zinvol wanneer er een positieve band bestaat met onze doelen. Het leven heeft zin wanneer wij een doel hebben dat ons streven rechtvaardigt en wanneer onze ervaring ordelijk is. Om deze ordelijke ervaring te bereiken, is het in veel gevallen nodig om een soort bovennatuurlijke kracht of een goddelijk plan in het leven te roepen, want zonder zo'n kracht of plan is het leven wellicht zinloos'.

 

DUC Reflectie 2019/1

LEVENSFILOSOFIE

Naar wij mogen veronderstellen denkt iedereen na over het leven. Dat kan heel positief zijn en ons met een diep gevoel van geluk en verbondenheid vervullen. zoals een kind, dat zich ervan bewust wordt dat vader of moeder zo vertrouwd dichtbij is om nieuwe ontdekkingen en grote vragen mee te delen. Zoals die mens, die al weet voordat jij het hebt uitgesproken en jij hebt het even gezien toen jullie elkaar aankeken. Zulke momenten betekenen heel veel. Zij vormen de verbondenheid. Een verbondenheid die tijd en situatie te bovengaat. Verbondenheid die ook boven jezelf uitwijst. 

Er is een geheimzinnige verbondenheid tussen mensen, verborgen in hun leven en van generatie op generatie doorgegeven. die verbondenheid komt met de paplepel, misschien nog eerder zelfs, ons leven binnen. Sommigen zeggen terecht: het wezenlijke van ieder mens is onherleidbaar, uniek, eenmalig. Zoals ieder van ons beseft dat er mensen moeten zijn geweest die ons het levenslicht hebben doen zien, maar niemand van ons is de optelsom van ouders, omstandigheden en tijden.

En dan zijn er de vragen: 'van waaruit?', 'waartoe?', 'waarheen?'. Er zit beweging in. Er is dat vermoeden dat de richting waarin mensen zich door alle tijden heen bewegen, ergens een doel, een bedoeling heeft, welke we niet kunnen verwoorden, dat ons ongeacht leeftijd, ontwikkeling of status, bezig houdt en voorkomt dat we simpelweg dood slijten of ons dood vervelen.

Dat onuitsprekelijke, dat we al ontdekten voordat we konden praten, en dat ons ondanks alles gaande houdt, ook dan als onze voeten ons niet meer kunnen dragen en onze gezondheid ons in de steek gelaten heeft. Dat waarvan we het bestaan niet kunnen bewijzen anders dan door naar het leven zelf te verwijzen, trekt ons naar een onuitsprekelijk doel.

>Een persoonlijke levensfilosofie?<

Het zijn maar een paar gedachten, die tussen geboorte en dood gespannen, de hoogstpersoonlijke vertaling zijn van het besef dat ons allemaal in beweging heeft. Naar binnen, als de verwondering over die 16 miljaard cellen die ons lichaam ongeveer telt, ons tot vragen brengt over het geheim van hun samenwerking. Naar buiten, als wij onszelf ontdekken in relatie tot de wereld en de andere levende wezens, onze medemensen, die ene aan wie wij ons bestaan verpanden, het vermoeden van een doel of bedoeling, een onuitsprekelijke zin van het bestaan.

Een levensfilosofie ontstaat bijna 'als vanzelf'. Iedere ademtocht is een nieuwe bijdrage aan onze eigen filosofie. Iedere dag een nieuw hoofdstukje in ons verhaal. Iedere ervaring, iedere daad, elk woord is van belang. Het is dat ene punt waarin ons verhaal samenkomt, zoals de treinrails in de verte aan de horizon.

Maar we zijn ons daar niet steeds van bewust. We worden er zeker mede door beïnvloed, niet totaal, maar voor een groot deel ten goede of juist in het tegendeel. Onze levensfilosofie vinden we gedeeltelijk terug in dat wat voor ons karakteristiek is, onze 'geestelijke vingerafdruk' in het alledaagse omgaan met mensen en dingen. Voor sommigen is de bewuste levensfilosofie hun cultuur, hun godsdienst. Voor anderen het samenlevingsverband, de economische situatie, of de staat van hun gezondheid.

Een ander gedeelte van de levensfilosofie is te vinden in wat wij kiezen. Iedereen heeft een keuze, een soort psychologische vingerafdruk van onze persoon. die is bijvoorbeeld te vinden in onze manier van omgaan met onze geliefde(n), vrienden en kennissen. Zorg en liefde zijn bijzonder intense, bewust bedoelde en heel persoonlijke handelingen.

En een ander deel is terug te vinden in de ervaringen die wij prettig vinden; het eten dat ons zo smaakt, de muziek die ons zo aanspreekt, het kunstwerk waarvan wij genieten, dat deel van onze werkelijkheid dat ons tot ons zelf brengt bij een wandeling door het bos of zomaar als we op onze rug in een duinpan naar de wolken en de meeuwen liggen te kijken met een helmsprietje tussen onze tanden.

Onze levensfilosofie wordt ons bewust doordat wij beseffen welke waarden wij enerzijds ervaren en naderzijds voltrekken. Beleven en handelen zijn de gidsen naar de levensfilosofie. Pas op: gidsen, dus niet die gezochte filosofie zelf. Zoals gevoel dat vertelt dat ik er ben en niet wie ik ben, en zoals daden vertellen dat een 'Ik' iets voltrekt, en niet 'wie' die ik is of zou kunnen zijn. Maar de gidsen wijzen ons een weg. die weg wijst boven henzelf uit. Het 'Ik' dat de drager is van de gezochte levensfilosofie, overtreft in alles de gidsendie ernaar wijzen. Het 'ik' wijst bovendien vanwege die filosofie 'boven zichzelf' uit. Werkelijk, ieder mens kan zichzelf overtreffen.......

Levensfilosofie, jouw persoonlijke levensfilosofie, bevat dus al die gedachten, gevoelens, ervaringen die samenhangen met jouw levensweg naar de zin van jouw bestaan. Je kunt de elementen ervan zelf vinden, door te zoeken in je eigen 'gereedschapskist'; de zin is nooit helemaal af zolang je bestaat.

Als je met geduld en liefde kijkt, waar je je in je leven echt en volledig bij betrokken hebt gevoeld en je brengt dat eerst eens in kaart, en als je dan vervolgens kijkt naar die dingen en daden waar je volledig achter staat, ook nog na al die jaren; wat deed jij graag en goed.

Iemand heeft ooit hardop gezegd dat 'alle wijsheid begint met goede vragen' (Socrates). een ander voegde eraan toe: 'Ken jezelf'. en een derde zegt: 'het begin van alle wijsheid is het respect voor de eeuwige'.

Misschien is het je opgevallen, dat we in dit verhaal nooit gevraagd hebben 'waarom'?

***************************************

 

 

 

 

 

 

Locatie Maison Tenalach
Deel dit evenement