WCI-Opleiding Wetenschap der Creatieve Intelligentie

Accreditatie

Dutch University College (DUC Educational Centre) is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

De wetenschap der creatieve intelligentie, die kan worden gedefinieerd als de studie van de aard en groei van ordelijkheid in de mens en door hem in de wereld als geheel, berust op een aantal uitgangspunten: omdat de natuur als ordelijk kan worden aangemerkt, heeft de menselijke geest vanuit haar aard de kracht om te ordenen; derhalve is het element van ordelijkheid, of intelligentie zelf, dat de mens en de natuur gemeenschappelijk hebben, dat fundamenteel is voor alle kennis. Verder is de universele kwaliteit van leven, van intelligentie, gericht op groei, ontplooiing, uitbreiding en vooruitgang – kortom er is sprake van creativiteit.

 De belangrijkste conclusie van deze studie is dat er een bron bestaat van waaruit creatieve intelligentie ontspruit en een doel waarnaar zij op weg is, wanneer het evolutieproces zich ontvouwt. Deze bron en dit doel zijn identiek aan elkaar en kunnen worden vereenzelvigd met het meest innerlijke gebied van iemands leven op het niveau van het denkproces. Dit kunnen we dan zien als creatieve intelligentie in haar zuivere, ongemanifesteerde vorm, het zuivere veld van creatieve intelligentie. Kennis van dit binnenste levensgebied is het meest waardevolle van alle kennis, want het is de oorsprong van de diepste energie, vrede, en geluk in het leven van de mens.

Het succes van de wetenschap der creatieve intelligentie is gebaseerd op de belangrijke ontdekking dat de menselijke geest zodanig ‘geconstrueerd’ is en haar natuurlijke tendenties van dien aard zijn, dat het vermogen aanwezig is om spontaan tot een direct-bewuste gewaarwording te komen van de bron van creatieve intelligentie in het leven – of wel het veld van zuivere intelligentie. Deze staat van directe gewaarwording van creatieve intelligentie wordt door de geest ervaren als de oneindige uitgebreide waarde van haar eigen diepste aard – onbegrensd zuiver bewustzijn – dat samenvalt met de fysiologische staat van volledige waakzaamheid van het zenuwstelsel. De simpele techniek die voordeel trekt uit de natuurlijke tendenties van de geest – als vrucht van dit weten – is Transcendente Meditatie.

 

Voorlopig enige algemene indicaties:

De WCI-cursus bestaat uit 33 lessen. Door per dag(-deel) 2 lessen te behandelen kan de tijdsduur, wanneer bepaald op 1 collegedag per 3 weken, worden vastgesteld op 16 tot 17 dagen. Dat wil zeggen, dat de totale cursusduur wordt vastgelegd op ca. 1 jaar.

Nader te bepalen zijn: het aantal studie-belastinguren (colleges, zelfstudie, literatuurstudie, tentamens).

Kosten: Euro 850,= (incl. koffie/thee, syllabus, DUC-diploma); tentamen Euro 50,=

Deelnemers: minimaal 15 - maximaal 25

Docent Ben ten Hoopen

Hiermee wordt een hbo-niveau bereikt. Er wordt een DUC-Associate Degree diploma uitgereikt (conform SNRO-HBO).

Vrije plaatsen 15 van 15
Prijs € 850,00
Locatie Surya Centre (voormalig Zonnehuis)
Deel dit evenement