Herkenning en bejegening van moeilijke mensen - In-company training

Dutch University College (DUC Educational Centre) is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01*

Deze (post)HBO-training is tevens geaccrediteerd door de NOBCO.

Beroepsbeoefenaren in diverse dienstverlenende sectoren hebben veel te maken met ‘moeilijk’ gedrag van klanten, leerlingen, jongeren, zorgvragers, enz. Zowel voor de ‘klant’ als de dienstverlener kan escalatie van gedrag veel gevolgen hebben. Moeilijk gedrag is deels subjectief bepaald, maar kent wel enkele in zijn algemeenheid door veel mensen als moeilijk beleefde kenmerken.

Veel genoemde beschrijvingen van moeilijk gedrag zijn: agressie, chantage, dreiging, manipulatie, rigiditeit, druk, afhankelijkheid, slachtoffergedrag, schuldinducerend, breedsprakig, claimend, dwingend, onrustig, angstig, dominant of juist onderdanig.

Gedrag kent ergens zijn oorsprong. Karakter, prikkels van het moment, de situatie waarin iemand verkeert, geschiedenis of een psychische oorzaak kunnen ten grondslag liggen aan het gedrag. Begrip of verklaring van het gedrag kan een begin zijn in het omgaan met moeilijk gedrag.
Daarmee wordt niet gezegd dat het gedrag wordt goedgekeurd. Het meer oog krijgen voor de eigenaardigheden van mensen die minder evenwichtig ontwikkeld zijn, helpt escalaties te voorkomen. Gedrag roept een tegenreactie op bij de ander. Hoe heftiger het gedrag hoe sterker de tegenreactie. Dit betreft veelal een automatische tegenreactie en het is daarmee niet een weloverwogen reactie.
Je meer bewust zijn van je eigen automatische tegenreactie en deze vervangen door effectiever gedrag kan soms een hoop ellende voorkomen.

Doelgroep

Coaches, consulenten, begeleiders, therapeuten, trainers, docenten, beroepsbeoefenaren in publieke diensten

Leerdoelen

 • Betere 'diagnose'/inschatting ten aanzien van gedrag
 • Beter door kunnen verwijzen naar een traject dat passend is
 • Leren luisteren naar eigen intuïtie en 'onderbuikgevoel' en daarna kunnen handelen
 • Bewust zijn van eigen grenzen, allergie en sociale vaardigheden
 • Adequaat kunnen omgaan met oplopende spanning in de interactie of dreigende agressie
 • Adequaat kunnen inspelen op en kunnen hanteren van diverse vormen van inadequaat gedrag, waardoor kan worden voorkomen dat de cliënt in een handhavingstraject terechtkomt, dan wel te voorkomen dat een cliënt in een crisissituatie belandt
 • Kennis van diverse gesprekstechnieken ter bevordering van een doelmatige interactie voor alle betrokkenen en gericht op behoud van contact met de ander
 • Voorbeelden van gesprekstechnieken:* motiverende gesprekstechnieken (Prochaska en DiClemente) * geweldloosverzet gesprekstechnieken (H. Omer) * interview technieken * de-escalerende communicatietechnieken * hanteren van persoonlijke grenzen in het contact met behoud van contact * emotieregulerende gesprekstechnieken

Data

De training wordt in overleg met de opdrachtgever samengesteld.

De training bestaat uit drie dagdelen, per dagdeel drie uur

Dagdeel 1: Waaraan kun je moeilijke (te doorgronden) mensen herkennen?
Dagdeel 2: Hoe komt het dat ze zo moeilijk doen?
Dagdeel 3: Wat kun je doen als ze moeilijk doen?

In de cursus zal gebruik worden gemaakt van video-fragmenten (praktijkvoorbeelden van persoonlijkheidsstoornissen)

Verplichte literatuur:

 • Syllabus en hand-outs van PowerPoint presentatie (bundel artikelen) (worden 1e keer uitgereikt)
 • Zo ben ik nu eenmaal”- lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes- W. van der Does, met tekeningen van Peter van Straten ISBN 10:9055943460
 • Omgaan met moeilijke mensen – naar een professionele aanpak - Prof. Dr. C.A.L. Hoogduin en Drs. W.A. Hoogduin ISBN 9789085064824

De literatuur voor de cursussen kan rechtstreeks besteld worden via:

www.studystore.nl/instelling/duc-educational-centre        

Huiswerkopdrachten

Deze bestaan uit het lezen van het boekje en de syllabus.
Daarnaast zullen tussen de eerste en de tweede en tussen de tweede en de derde keer, observatieopdrachten worden meegegeven.

Docenten

 • Marco van ’t Wout (SPV en coach)
 • Drs. Berny van Putten (psychotherapeut/GZ-psycholoog)

DUC-certificaat (SNRO/HBO-conform) (30 sbu = 1,1 ects) na afloop van de training, mits voldaan aan de gestelde eisen.

Deze in-company training kan bij voldoende deelnemers ook aangeboden worden als aparte training voor NVPA-leden en leden van andere beroepsverenigingen

Deel dit evenement