DSM-5 IN DE PRAKTIJK/Psychopathologie

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijsprogramma’s (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als ‘HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut’.

Registratienummer SNRO SA 20.05.30.42130.03

 

Training voor begeleidende, adviserende en therapeutische beroepsbeoefenaren binnen de sectoren Psychosociale & Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg

 

Deze (post)HBO-training is gecertificeerd door het NVPA, geaccrediteerd door de VVH (20 nascholingspunten in de categorie Algemeen Therapeutische Deskundigheidsbevordering, NOBCO (8 PE punten), RCN (16 punten). Erkend door de NFG (16 bij-/nascholingspunten in de categorie “Cursussen & Opleidingen”), Upledger Instituut en Boswijk Instituut.

 

ATTENTIE: ER KAN ALLEEN NOG ALS GROEP WORDEN INGESCHREVEN !! wij beschouwen dit als in-company training; kortingsregeling mogelijk bij minimaal 14 deelnemers.

 

Data: worden in overleg nader bekendgemaakt vanaf medio 2020 (3 collegedagen)

Tijd: 14.00 – 21.00 uur

 

Kosten: Euro 600,00 (incl. lunch, koffie/thee, DUC-certificaat); excl. boeken.

Bij betaling in 2 termijnen Euro 25,00 extra wegens administratiekosten = totaal Euro 625,00

1e termijn vóór aanvang cursus; 2e termijn vóór aanvang derde cursusdag.

U verplicht zich tot inschrijving voor de gehele cursus.

 

Docent: Marco van ‘t Wout (sociaal-psychiatrisch verpleegkundige/RINO gecertificeerd)

Locatie: nader te bepalen of Denksportcentrum Leiden

 

Aantal deelnemers per groep: minimaal 14, maximaal 20

 

Taxonomie van Bloom: op basis van deze taxonomie worden de verschillende niveaus ingedeeld, zoals:

reproductie van kennis (weging 1), begrijpen/inzicht (weging 2), toepassen (weging 3), analyseren (weging 4), evalueren (weging 5).

Bij alle modules wordt afhankelijk van het ‘onderwerp’, ‘subthema’, ‘begrippen’ het gewicht bepaald.

Het niveau bepaalt de soort vragen en (eind)opdrachten.

 

In deze module gaat het onder meer om het herkennen van veel voorkomende psychische aandoeningen, zoals stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen

 

Leerdoelen: TvB = Taxonomie van Bloom

 • De student heeft kennis van de meest gangbare reguliere psychosociale behandelwijzen. TvB 1
 • De student is in staat te verwoorden wat psychische functies zijn en welke verstoringen kunnen plaatsvinden. TvB 1,2, 4
 • De student is in staat, met behulp van de theorie, te benoemen wat de DSM-5 is en heeft kennis van het begrippenkader. TvB 1
 • De student heeft kennis en inzicht in begrip ik-sterkte, is in staat draagkracht versus draaglast te analyseren, kent de belangrijkste psychofarmaca categorieën, kan een eenvoudige DSM-5 classificatie opstellen. TvB 1,2,3
 • De student kan, met behulp van casuïstiek, kenmerken herkennen van een aantal psychiatrische ziektebeelden: stemmings-, psychotische-, angst-, somatoforme-, persoonlijkheids- en eetstoornissen. TvB 1, 2, 3
 • De student is in staat afweermechanismen en coping strategieën te herkennen. TvB 1, 2
 • De student kan eigen werkproblemen signaleren in relatie tot psychopathologie. TvB 1, 2, 4
 • De student is in staat de onderhavige alarmsymptomen (oorzaken en complicaties) en pluis/niet pluis (rode en gele vlaggen) te herkennen, te analyseren en zo nodig te verwijzen. TvB 4

Verplichte literatuur

 •              Allen Frances & Michael B. First – Stemming en stoornis – vanaf 2009 – Uitgeverij
 •              Nieuwezijds – ISBN 9789057120596
 •              DUC-Syllabus (wordt als pdf-bestand toegezonden)
 •              Abraham M. Nussbaum – Werken met de DSM-5 – Praktijkgids – Uitgeverij Boom               – ISBN 97889532756

Online-ondersteuning: You Tube - Willem Alexander 1/9 video’s; Stephanie Sonelli 1/24 video’s

De literatuur voor de cursussen kan rechtstreeks besteld worden via www.studystore.nl/instelling/duc-educational-centre      

Werkvormen

 • inleidingen en casuïstiekbespreking
 • gebruik multimedia
 • rollenspel
 • korte huiswerkopdrachten

Studiebelastinguren

 • contacturen 21
 • literatuur 90
 • praktijkopdrachten 15
 • tentamen meerkeuzevragen 5

Docenten (uit een poule van 3 docenten worden 1 of 2 docenten aangewezen afhankelijk van groepsgrootte)

Marco van ‘t Wout (sociaal-psychiatrisch verpleegkundige/RINO gecertificeerd)

Drs. Berny van Putten (psychotherapeut/GZ-psycholoog/zijnsgeoriënteerd begeleider)

Drs. Anna Kalksma (klinisch psycholoog/GZ-psycholoog)

 

Na het volgen van de totale training en mits voldaan aan de gestelde opdrachten wordt een DUC-certificaat (conform SNRO/HBO) uitgereikt (waardering 131 SBU = 4,68 ECTS)

         

Vrije plaatsen 14 van 14
Prijs € 600,00
Deel dit evenement