Medische en Psychosociale Basiskennis - integraal

DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

SNRO-keurmerk-hbo-bij-en-nascholing 

Accreditatie: code SNRO SA 14.05.30.42130.02.MPsBKPLATO.00
MBK eerder geaccrediteerd door CPION
                 
Deze DUC HBO bij-/nascholings-opleiding (980 sbu/35 ects), omvat 8 modules:

Het examen, volgens de vernieuwde richtlijnen, wordt bij het DUC- opleidingsinstituut afgelegd. Na het behalen van het examen kan men zich aanmelden voor opname in het SNRO-abituriëntenregister.

 

DOELSTELLING OPLEIDING
De door DUC Educational Centre samengestelde modulaire opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis voldoet aan de SNRO-opleidingsrichtlijn en de PLATO-normen. De deelnemers verwerven algemene HBO-competenties als kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening. Deze kerncompetenties en de daaruit afgeleide competenties zijn beschreven in de Plato Eindtermen én ontleend aan het beroepsprofiel van de Complementair Therepeut. Tevens worden de Bachelor-Dublin-descriptoren in acht genomen.

DOELGROEP
Deze modulaire HBO bij-/nascholings-opleiding is bedoeld voor hbo-geschoolde beroepsbeoefenaren in de somatische, psycho-sociale & geestelijke gezondheidszorg en de complementaire gezondheidszorg, zoals gespreksgerichte/lichaamsgerichte therapeuten en begeleiders, alsmede andere paramedische en ‘complementaire’ beroepsbeoefenaren.

AANTAL DEELNEMERS
minimaal 20,  maximaal 40 deelnemers per groep.
 
KOSTEN
Cursusgeld Euro 2100,= bij inschrijving gehele opleiding, incl. colleges, begeleiding, koffie/thee, DUC-diploma; exclusief studieboeken. Examen 2x Euro 50,=
Men kan ook per Module inschrijven; op het inschrijfformulier kan dit bij ‘Opmerkingen’ worden aangegeven.
Kosten Module I:     Euro 525,=             
Kosten Module II     Euro 525,=
Kosten Module III    Euro  75,=
Kosten Module IV    Euro 525,=
Kosten Module V     Euro 350,=
Kosten Module VI    Euro 175,=
Kosten Module VII   Euro  75,=
Kosten Module VIII  Euro  75,=

FREQUENTIE COLLEGES
1 x per 3 weken op nader te bepalen data vanaf september 2018 ; de colleges omvatten twee dagdelen
 
LEERDOELEN en EINDTERMEN
Zie Curriculum voor verdere details

LITERATUUR
De literatuur voor de opleiding kan rechtstreeks besteld worden via:
www.duceducationalcentre.studystore.nl

LOCATIE COLLEGES
‘t Zonnehuis/Surya Centre, Beekbergerweg 25, Loenen (Gld.)
    
OPLEIDINGSCRITERIA
+ de opleiding bevat de noodzakelijke kennis volgens de Plato normen
+ de leerstof varieert in moeilijkheidsgraad
+ de leerstof wordt levendig en inzichtelijk gemaakt met online ondersteuning (You Tube),
   Wikipedia pdf-bestanden, films, dvd’s, power point presentaties, casuïstiek
+ door een beperkter aantal collegedagen, in combinatie met zelfstudie, minder  
   reistijden
+ leren in eigen tempo, maar wel met een deadline: in de colleges (contactonderwijs)
   worden de theorie en casussen besproken , waarbij de medische en psycho-
   sociale theorie  geïntegreerd wordt aangeboden van eenvoudig naar complex; goede  
   voorbereiding van de casussen noodzakelijk
+ de colleges zijn levendig en worden door deskundige en vakbekwame docenten verzorgd,
   met ervaring op hbo-niveau en in het leren via internet (e-learning)
+ de 12 colleges worden gegeven in een prettige ambiance
+ onderlinge motivatie en hulp binnen de studiegroepen wordt
   aangemoedigd en ondersteund

 pdfCurriculum MPsBK integraal

 

 

Vrije plaatsen 20 van 20
Prijs € 2.100,00
Locatie Surya Centre (voormalig Zonnehuis)
Deel dit evenement