Na-/en bijscholingen (post)-hbo

De DUC-(post)hbo-na-/en bijscholingen (trainingen) zijn bedoeld voor leden van beroepsverenigingen binnen de sectoren psycho-sociale & geestelijke en complementaire gezondheidszorg, functionarissen bij instanties op het gebied van maatschappelijke en geestelijke zorg, (re-integratie) coaches, loopbaanbegeleiders, onderwijsmedewerkers, pastoraal medewerkers, communicatietrainers, consulenten in bedrijven en sociale diensten.

Leerdoelen: op kennisniveau en op praktisch niveau.

Kwaliteitscriteria: professionele beroepsuitoefening, ethisch verantwoorde zorg.

Beroepscompetenties: werken aan een geïntegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitude en persoonlijke eigenschappen waarmee op adequate wijze complementaire zorg kan worden verleend in een bepaalde context van de werksituatie of beroepsuitoefening.

Docenten: gekwalificeerd op basis van uitgebreide kennis en jarenlange praktijkervaring.

Werkvormen: hoorcolleges, casuïstiekbespreking, praktijkoefeningen, rollenspel, thuisstudie met opdrachten.

Studiebelastinguren: verdeeld naar contacturen, literatuur, praktijkopdrachten, portfolio, examenopdracht (voor de Trainingen geldt minimaal 120 sbu).

Intervisie en netwerken: vanuit de trainingen kunnen intervisiegroepen worden samengesteld op eigen initiatief van de deelnemers; ook wordt zicht geboden op de netwerken tussen beroepsverenigingen, DUC-opleidingsinstituut en accreditatie-instituten.

Terugkomdagen: voor deelnemers aan eerdere DUC-trainingen worden (mede op verzoek) periodiek terugkomdagen georganiseerd.

Accreditatie:

SNRO-keurmerk-hbo-systeemDutch University College (DUC Educational Centre) is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

Verdere accreditatie door beroepsverenigingen: NVPA, VVH, VNRT, NOLOC, VIV, NVST, NWP (zie verder per training).

Erkend door: NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Gecertificeerd door NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

CRKBO kleinOpgenomen in het CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs - BTW-vrijgesteld

Aan de trainingen hebben leden deelgenomen van o.a. de volgende beroepsverenigingen: 


ABBR, ABNG 2000, ABvC, BATC, BETTEL, BvZB, CPH, CVP, EAGT, FBT, FVB, IAG, ISMA, KNGF, KNOV, LVMW, LVPW, LVSB, LVSC, NAAV, NBT, NCSV, NVAGT, NVPA, NVLF, NVBT, NVNLP, NVKT, NVVO, NVO, NIP, NFG, NVRG, NVJT, NVRG, NVJT, NVT, NGTT, NVPIT, NFG, NOLOC, NVMW, NVE, NVPMT, NOBCO, NVT, NWP, NAP, NVFVG, NGVH, NMI, NMV, NVBT, NVTA, RBNG, RING, SPV, SRBAG, STIR, TGI, VBAG, VCW, VGVZ, VHZB, VIV, VMB, VNRT, VNVN, VPMW, VTC, VVH, VvOCM, VMT, VGcT, VNT, VVM, VVZB, WVGV

Enkele trainingen zijn/worden in aangepaste vorm ook als in-company training verzorgd:

Gemeentelijke Sociale Dienst Zwolle: “Herkenning en bejegening van moeilijke mensen"

Boswijk Instituut: "DSM IV in de praktijk" - "Primair Medische Kennis"

Upledger Instituut "DSM IV in de praktijk" - Osho Humaniversity "DSM IV in de praktijk"

Locaties trainingen/opleidingen/themadagen:

"DSM IV/5 in de praktijk":

Gebouw Oud-Katholieke Kerk Nederland, Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, tel. 033-4613087

 

De literatuur voor alle trainingen kan rechtstreeks besteld worden via  www.duceducationalcentre/boekenservice.nl

 

pdfExamenreglement DUC Trainingen

Medische en Psychosociale Basiskennis - integraal

Dutch University College (DUC Educational Centre) is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

 

SNRO-keurmerk-hbo-bij-en-nascholing

 

 

Accreditatie: code SNRO SA 14.05.30.42130.02.MPsBKPLATO.00
MBK eerder geaccrediteerd door CPION

DOELGROEP
Deze modulaire HBO bij-/nascholings-opleiding is bedoeld voor hbo-geschoolde beroepsbeoefenaren in de somatische, psycho-sociale & geestelijke gezondheidszorg en de complementaire gezondheidszorg, zoals gespreksgerichte/lichaamsgerichte therapeuten en begeleiders, alsmede andere paramedische en ‘complementaire’ beroepsbeoefenaren.

Herkenning en bejegening van moeilijke mensen - In-company training

Dutch University College (DUC Educational Centre) is voor alle opleidingen, cursussen en trainingen (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als 'HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'. Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01*

Deze (post)HBO-training is tevens geaccrediteerd door de NOBCO.

Beroepsbeoefenaren in diverse dienstverlenende sectoren hebben veel te maken met ‘moeilijk’ gedrag van klanten, leerlingen, jongeren, zorgvragers, enz. Zowel voor de ‘klant’ als de dienstverlener kan escalatie van gedrag veel gevolgen hebben. Moeilijk gedrag is deels subjectief bepaald, maar kent wel enkele in zijn algemeenheid door veel mensen als moeilijk beleefde kenmerken.

Veel genoemde beschrijvingen van moeilijk gedrag zijn: agressie, chantage, dreiging, manipulatie, rigiditeit, druk, afhankelijkheid, slachtoffergedrag, schuldinducerend, breedsprakig, claimend, dwingend, onrustig, angstig, dominant of juist onderdanig.

Data en kosten in overleg (afhankelijk van groepsgrootte).

DSM-5 in de Praktijk/Psychopathologie

Dutch University College /DUC Educational Centre is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en afstandsonderwijsprogramma’s (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRO-Register als ‘HBO conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut’.

Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01

ACCREDITATIE: code SNRO SA 14.05.30.42130.01.B&N.04.00

 

Training voor begeleidende, adviserende en therapeutische beroepsbeoefenaren binnen de sectoren Psychosociale & Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg